สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน แผน ข. ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน แผน ข. “6 ตำแหน่ง” ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2565

Read More