ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565

อนุสาขาโรคข้อเข่าและข้อสะโพก จำนวน 1 อัตรา
อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกและสันหลัง จำนวน 2 อัตรา
อนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน จำนวน 1 อัตรา
อนุสาขาออร์โธปิดิกส์ในเด็ก จำนวน 1 อัตรา
อนุสาขาจุลศัลยศาสตร์ทางมือ จำนวน 1 อัตรา
อนุสาขาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสามารถส่ง เอกสารได้ที่ sarawut.orthokku@gmail.com (สแกนส่ง)
หรือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จดหมาย)
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code