สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-732-8853

Archive for January 2022

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิดรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565

Read More